Pemakaman Muslim Kota Bandung

Adakah diantara kita yang tahu berapa banyak amalan kita? Adakah yang tahu berapa lama umur kita tersisa? Adakah yang tahu kita akan wafat dalam kebaikan atau sebaliknya? Ketika ajal tinggal sejengkal, masihkah ada kesempatan untuk beramal? Jawaban semuanya adalah TIDAK!Maka dari itu mari siapkan amalan terbaik kita, salah satunya dengan...